รองเท้านิรภัย

Because we care your step,give us a trust.


 • GP300 A.jpg
  GAPPER GP300 ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% พื้นรองเท้า(Out Sole)ผลิตจากวัสดุPU มีน้ำหนักเบา ป้องกัน น้ำมัน,สารเคมี ,น้ำ,การลื่น และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ทนความร้อนได้ถึง 180 อง...

 • GP500.jpg
  GAPPER GP500 ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% พื้นรองเท้า (Out Sole) ผลิตจากวัสดุThermo-Polyurethene (TPU) น้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน,สารเคมี,น้ำ,การลื่น และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ทนความร้อ...

 • GP900.jpg
  GAPPER GP900 ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% พื้นรองเท้า (Out Sole) ผลิตจากวัสดุThermo-Polyurethene (TPU) น้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน,สารเคมี,น้ำ,การลื่น และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ทนคว...

 • Comfort L.jpg
  Comfort ECO L500 ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% พื้นรองเท้า ป้องน้ำมัน กันน้ำ และกันลื่น หัวเหล็กกันกระแทกรับแรงได้ 200 จูล ภายในรองเท้า บุด้วยซับในเพื่อความสบาบขณะสวใส่ ผลิตตามมาตรฐาน มอ...

 • Comfort M900.jpg
  Comfort ECO M900 ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% พื้นรองเท้า ป้องน้ำมัน กันน้ำ และกันลื่น หัวเหล็กกันกระแทกรับแรงได้ 200 จูล ภายในรองเท้า บุด้วยซับในเพื่อความสบาบขณะสวใส่ ผลิตตามมาตรฐาน มอ...

 • x2020.jpg
  X2020 ผลิตจากหนังแท้ พื้นรองเท้า(Out Sole) ผลิตจากวัสดุDual Density PU มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน,สารเคมี ,น้ำ,การลื่น และป้องกัน การเกิดไฟฟ้าสถิตทนความร้อนได้ถึง 200 องศา ห...

 • x2000.jpg
  X2000 ผลิตจากหนังแท้ พื้นรองเท้า(Out Sole) ผลิตจากวัสดุDual Density PU มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน,สารเคมี ,น้ำ,การลื่น และป้องกัน การเกิดไฟฟ้าสถิตทนความร้อนได้ถึง 200 องศา ห...

 • ceres.jpg
  CERES พื้นรองเท้า ( Out Sole ) ผลิตจากวัสดุ Dual Density PU มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน ,สารเคมี ,น้ำ ,การลื่น และป้องกัน การเกิดไฟฟ้าสถิตทนความร้อนได้ถึง 200 องศา หัวนิรภัยกั...

 • isis.jpg
  ISIS พื้นรองเท้า ( Out Sole ) ผลิตจากวัสดุ Dual Density PU มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน ,สารเคมี ,น้ำ ,การลื่น และป้องกัน การเกิดไฟฟ้าสถิตทนความร้อนได้ถึง 200 องศา หัวนิรภัยกันก...

 • galaxy.jpg
  GALAXY พื้นรองเท้า ( Out Sole ) ผลิตจากวัสดุ Dual Density PU มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน ,สารเคมี ,น้ำ ,การลื่น และป้องกัน การเกิดไฟฟ้าสถิตทนความร้อนได้ถึง 200 องศา หัวนิรภัยกั...

 • geos_1.jpg
  GEOS พื้นรองเท้า ( Out Sole ) ผลิตจากวัสดุ Dual Density PU มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน ,สารเคมี ,น้ำ ,การลื่น และป้องกัน การเกิดไฟฟ้าสถิตทนความร้อนได้ถึง 200 องศา หัวนิรภัยกันก...

 • GP50B.jpg
  ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% สีน้ำตาล พื้นรองเท้า (Out Sole) ผลิตจากวัสดุThermo-Polyurethene (TPU) น้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน,สารเคมี,น้ำ,การลื่น และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ทนความร้อนไ...

 • GP90B.jpg
  ผลิตจากหนังวัวแท้ 100% สีน้ำตาล พื้นรองเท้า (Out Sole) ผลิตจากวัสดุThermo-Polyurethene (TPU) น้ำหนักเบา ป้องกันน้ำมัน,สารเคมี,น้ำ,การลื่น และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ทนความร้อนไ...
Visitors: 69,726