ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Structural Suit)

GLOBE ได้ให้ความใส่ใจอย่างยิ่งสำหรับชุดดับเพลิงที่ช่วยนักผจญเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพที่สุด โดยได้รับการออกแบบจากการวิจัยถึงการเคลื่อนตัวของมนุษย์ (Ergonomic and Human movement) โดยปราศจากการติดขัดของชุดดับเพลิงที่ใส่ขณะปฏิบัติงาน 

นักผจญเพลิงแต่ละคนจะได้รับการตัดชุดตามขนาดและรูปร่างของตัว ซึ่งจะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายตัวและยังคล่องตัวขณะที่เคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และปลอดภัยที่สุด

สามารถ Download ไฟล์ Specification ด้านล่าง

 

 

Visitors: 69,726