ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Proximity Suit) (ชุดดับเพลิงอากาศยาน)

สำหรับการดับเพลิงในบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก เช่น อุตสาหกรรมการบิน หรือในอุตหากรรมเคมี เป้นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ชุดดับเพลิงที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ คือ Proximity Suit ที่มีการเคลือบ Reflective Aluminized Film (สำหรับการสะท้อนความร้อน) ไว้บนเนื้อผ้า PBI

 

เนื่องจากผู้สวมใส่อาจจะต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนสูงมากๆ ดังนั้น GLOBE จึงได้ออกแบบให้ใช้ชั้น Moisture Barrier จาก W.L. Gore & Associates. ซึ่งจะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

 
Visitors: 69,728