ถุงมือไนล่อน

ถุงมือไนล่อน

  • NL10G  : ถุงมือไนล่อนทอคอม 10 เข็ม
  • NL13G  : ถุงมือไนล่อนทอคอม 13 เข็ม
  • NL10W : ถุงมือไนล่อนแบบพับขอบ
  • NL20W : ถุงมือไนล่อนแบบต่อข้อ
Visitors: 68,853