DAILOVE

H-200

  • ถุงมือเคลือบซิลิโคลน บุด้วยฉนวนกันอุณหภูมิ
  • ใช้สำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง 200 องศา และของที่มี

     อุณหภูมิติดลบได้

  • ความยาว 27 cm

 

H-200-55

  • ถุงมือเคลือบซิลิโคลน บุด้วยฉนวนกันอุณหภูมิ
  • ใช้สำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง 200 องศา และของที่มี

     อุณหภูมิติดลบได้

  • ความยาว 55 cm
Visitors: 69,726