ถุงมือ Kevlar

KV10G

  • ถุงมือ Kevlar ทอคอม 10 gauge ข้อมือยาว 7.5 cm เหมาะกับงาน

     จับชิ้นโลหะ งานเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ 

  • ป้องกันการบาดเฉือน Level 3 ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 388

 

KV10D

  • ถุงมือ Kevlar ทอคอม 10 gauge ข้อมือยาว 7.5 cm เพิ่ม PVC DOT

     บนฝ่ามือ เหมาะกับงานจับชิ้นโลหะ งานเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์

  • ป้องกันการบาดเฉือน Level 3 ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 388

 

KV10R

  • ถุงมือ Kevlar ทอคอม 10 gauge ข้อมือยาว 7.5 cm แบบเคลือบยางเต็มฝ่ามือ

         เหมาะกับงานจับชิ้นโลหะ งานเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์

  • ป้องกันการบาดเฉือน Level 3
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 388

 

Visitors: 68,855