ตู้เก็บสารเคมี

Safety Storgae Cabinet มาตรฐาน Australian Standard สามารถแบ่งชนิดการจัดเก็บได้ดังนี้

  • CLASS 3    ตู้เก็บของเหลวไวไฟ AS1940
  • CLASS 5.1 ตู้เก็บสารออกซิไดซิ่ง AS4326
  • CLASS 5.2 ตู้เก็บสารออแกนิกเปอร์ออกไซด์ AS2714
  • CLASS 6    ๖เก็บสารมีพิษ AS/NZS452

 

โครงสร้างผลิจจากเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 mm โครงสร้างผนังและประตูประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2 ชั้น มีระยะห่างระหว่างกัน 4 mm เพื่อป้องกันการส่งผ่านความร้อนจากภายนอก

 

Visitors: 69,726