ถังใส่สารเคมี และสารไวไฟ

10302 , 10702

ถังใส่สารเคมี และสารไวไฟแบบมีที่เปิด 2 ทาง ระบบฝาปิดแบบ Self Close Pressure พร้อมท่อเทของเหลว

 

10807

ผลิตจากวัสดุ Polyyethylene ฝาปิดแบบ Self Close Pressure มีก๊อกในตัว ใช้ใส่สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้

 

1404

กระป๋องจ่ายสารเคมี/น้ำมัน สำหรับเทสารเคมีลงบนส่วนที่ต้องการโดยตรงสามารถช่วยลดการหกจากการเท

 

09300

ถังขยะสำหรับใส่วัสดุปนเปื้อนสารเคมี น้ำมัน และสารติดไฟ

 

10208

กระป๋องจ่าย สารเคมีหรือน้ำมัน ช่วยลดการหก จากการเทสารเคมี

 

10471

SWAB PAIL ถังสำหรับบรรจุ และจ่ายสารเคมี

 

 

Visitors: 68,857