ถุงมือป้องความร้อน Aluminize

LA300

ถุงมือป้องกันความร้อน 300 Co ยาว 14" ด้านหน้าฝ่ามืแผลิตจากหนัง ด้านหลัง และข้อมือเป็นวัสดุอลูมิไนต์สะท้อนร้องสีความร้อน   

Visitors: 69,755