เอื้ยม Aluminize ป้องกันความร้อน และรังสีความร้อน

AL573

เอี้ยม Aluminize ป้องกันความร้อน และรังสีความร้อน ผลิตจากผ้าเคลือบ Aluminize

Visitors: 69,727